Wszystkim Parafianom i Gociom naszej Uroczystoci Odpustowej yczymy obfitych ask Boych spywajcych na nas przez wstawiennictwo naszej patronki - w. Magorzaty. Niech silna wiara i dobro serca - na wzr naszej witej patronki - bd duchowymi i widocznymi wizytwkami naszego ycia osobistego, rodzinnego, spoecznego i zawodowego.

Ks. bp Andrzej Czaja
Ks. prob. Henryk Kontny
Ks. Leon Nowak


wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2012